VI. Konference ZZMV: Pracovně lékařská služba | vyplňuje odborná veřejnost

VI. odborná konference ZZMV se koná 12. 10. 2023 v aule Policejní akademie ČR v Praze.


Tato přihláška je určena výhradně pro ty zájemce, kteří nejsou zaměstnanci ZZMV nebo nepracují v resortu MVČR. Pro tyto zájemce je účast na konferenci podmíněna úhradou účastnického poplatku ve výši 600,- Kč.

Poplatek je nutné uhradit předem, nejpozději do 5. 10. 2021, a je nevratný. Účastnický poplatek uhraďte na účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.


Konference je akreditována ČLK plným počtem 6ti bodů.


V případě potřeby nás kontaktujte na info@zzmv.cz nebo 730 546 895. Více o nás na www.zzmv.cz. Další informace a později i kompletní program, najdete na webu ZZMV., kde také najdete také informace a poučení ke GDPR.


Těšíme se na Vaši účast a děkujeme.

Spustit dotazník teď