Powered by

Dotazník spokojnosti prijímateľov terénnej sociálnej služby krízovej intervencie (streetwork) a verejnosť

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby. Týmto dotazníkom mapujeme Vašu spokojnosť, prípadne nespokojnosť s našou prácou v terénnej sociálnej službe krízovej intervencie (streetworku) v Trnave.

Dotazník je anonymný. Pre zachovanie anonymity nám dotazník môžete vypísať na našej webovej stránke kliknutím na link alebo si dotazník stiahnuť vo formáte Word dokumentu. Vypísaný dotazník nám, prosím, zašlite poštou, vhoďte do našej poštovej schránky alebo do schránky pre anonymné podnety, ktorá je umiestnená pri vstupe do sídla Trnavskej arcidiecéznej charity, Hlavná 43, Trnava. Prosíme o Váš subjektívny názor. Vaše postrehy, nápady a pripomienky sú prínosom pre našu prácu a snahu zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Zber dotazníkov bude prebieha od 01.08. – 30.10.2020 a následne bude vyhodnocovaný. O výsledkoch budeme informovať na našej webovej stránke.

Spustiť dotazník