Anonymní dotazníkové šetření organizované Fakultou lesnickou a dřevařskou v Praze


Tento anonymní dotazník poskytuje Česká zemědělská univerzita za účelem vypracování diplomové práce pana Jana Zahradníčka


Dotazník obsahuje 21 otázek, přičemž jednotlivé otázky dotazníku jsou rozděleny pro nakupující respondenty, prodávající respondenty, či pro obě strany společně


Tato informace se vyskytuje vždy na horní straně dotazníku


Spustit dotazník teď