Vragenlijst Burgerparticipatie (door de ogen van burgers)

Hartelijk dank dat u een bijdrage wilt leveren aan dit onderzoek over de succesfactoren en knelpunten bij burgerparticipatie. Het gaat hier over trajecten waarbij burgers participeren in de plan- en beleidsvorming van organisaties (zoals gemeenten, corporaties of welzijnsinstellingen). Om zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Deze invloed kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen.

Het gaat ons daarbij overigens niet alleen om de participatie van ‘bewoners’. Dit kunnen bijvoorbeeld ook (sociaal) ondernemers zijn.

Hierna volgen verschillende vragen over hoe u deze burgerparticipatie als burger ervaart. We willen u daarbij vragen om deze vragenlijst in te vullen op basis van uw ervaringen vóór corona. Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023