Questionnaire Vrienden van Wassenaar

Beste leden en belangstellenden ,

De Vrienden vieren dit jaar hun gouden jubileum. Al 50 jaar lang zijn De Vrienden actief om de belangen van de burgers in Wassenaar te behartigen.

Een uitgelezen gelegenheid om met deze enquête uw mening te vragen over onderwerpen gericht op de toekomst.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande in ons dorp die de toekomst van Wassenaar gaan bepalen. Ontwikkelingen waarover wij als burgers willen meepraten en onze mening willen uitspreken.

Daarom hebben wij een lijst opgesteld met vragen omtrent de vele aspecten die het wonen en leven in onze gemeenschap betreffen. Daarin vragen wij uw mening over onderwerpen die te maken hebben met de huidige situatie in Wassenaar en de toekomst voor Wassenaar. Uw antwoorden zijn belangrijk om ons dorp ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.

U vult de enquête anoniem in zodat wij uw identiteit niet kunnen achterhalen. Oud-notaris mr. Boudewijn den Hartog zal erop toezien dat uw antwoorden anoniem worden verwerkt.

Aan het einde van de questionnaire is ruimte om uw antwoord op een of meer vragen toe te lichten.

Uw mening is van groot belang. Het invullen van de vragen kost u niet veel tijd.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

John Lintjer

(Voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar)

Contactadres: bestuur@vriendenvanwassenaar.nl

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023