Powered by

Dotazník ke vzdělávání státních zaměstnanců

Vážená kolegyně, vážený kolego,


v rámci připravované vládní novely zákona o státní službě uvažujeme i o některých změnách úpravy vzdělávání státních zaměstnanců. Naším cílem je připravit zákonný rámec, jenž umožní vzdělávání, které povede ke zkvalitnění dalšího odborného a osobního rozvoje státních zaměstnanců a bude odpovídat jejich aktuálním potřebám, jakož i potřebám jejich služebních úřadů. Proto si Vás dovolujeme požádat o součinnost při vyplňování tohoto dotazníku.

Dotazník je anonymní, nabízí Vám tak možnost otevřeně vyjádřit Vaše názory, podněty a reakce na naše dotazy týkající se vzdělávání ve Vašem služebním úřadu, jakož i vzdělávání v celé státní službě.

Dotazník má 15 otázek a zabere Vám cca 15 minut času. Závěry z vyhodnocení dotazníkového šetření budou následně zveřejněny na internetových stránkách sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

Děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku.


Sekce pro státní službu

Spustit dotazník teď