Powered by

Jaka ma być przyszłość ulicy Dąbrowskiego?

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz porównawczych przyjęto następujące cele dotyczące koniecznej modernizacji ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Prusa.

  • Ulica ma stracić charakter tranzytowy, podjęte działania mają zniechęcać do podróżowania ul. Dąbrowskiego kierowców, którzy tylko nią przejeżdżają.
  • Należy udrożnić ruch tramwajów, zwiększyć prędkość poruszania się tramwajów, które dziś utykają w korkach.
  • Ulica oraz przystanki tramwajowe powinny stać się bezpieczniejsze i przyjazne dla najsłabszych jej użytkowników, takich jak dzieci, matki z wózkami, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami.
  • Na ulicy Dąbrowskiego należy zachować istniejącą zieleń (starodrzew) i przywrócić tę utraconą w ostatnich 30 latach.
  • Należy zachować dojazd samochodem do wszystkich bram i posesji.
  • Jednocześnie – ulica ma ograniczoną szerokość i trzeba rozstrzygnąć szereg dylematów...

ANKIETA

Przy każdym z dylematów prosimy zaznaczyć jedno najbardziej Pani/Pana zdaniem właściwe rozwiązanie dla ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Prusa – rozwiązanie A lub rozwiązanie B.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023