Powered by

Badanie przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Psychologowie!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP) serdecznie zaprasza wszystkich psychologów do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu opinii tego środowiska, na temat regulacji proponowanych w treści Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Cel przeprowadzenia ankiety:

Zebranie danych, które staną się faktycznym głosem środowiska psychologów w sprawie Ustawy o zawodzie psychologa, i który w postaci raportu zostanie zaprezentowany przez OZZP w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Adresaci ankiety: Psychologowie pracujący w zawodzie psychologa, bądź aktualnie nie pracujący, świadczący usługi psychologiczne we wszystkich formach zatrudnienia i we wszystkich specjalnościach psychologii.

Ogólne informacje o ankiecie:

Poniższa ankieta dotyczy różnych obszarów funkcjonowania psychologów jako grupy zawodowej i została przygotowana przez zespół psychologów różnych specjalności należących do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów*. Wypełnienie całej ankiety zajmuje około 30 - 40 minut. Jest możliwość wypełnienia jej skróconej wersji, zawierającej pytania kluczowe. Szczegóły jej konstrukcji oraz instrukcja wypełniania znajduje się na następnej stronie w INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA ANKIETY.

Anonimowość i bezpieczeństwo danych:

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe. Nie zbieramy Państwa danych osobowych, adresów IP, ani nie oczekujemy żadnych danych, które mogłyby pozwolić na Państwa identyfikację. Biorąc udział w ankiecie wyrażacie Państwo świadomą zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich odpowiedzi przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, bez możliwości wycofania swojej ankiety z bazy danych (anonimowość nie pozwoli na późniejszą identyfikacją Państwa odpowiedzi, wobec czego nie będzie możliwości ich usunięcia).

Kilka informacji, które powinniście Państwo znać zanim, przystąpicie do wypełniania ankiety:

1. Aktualnie obowiązująca Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 8 czerwca 2001 roku jest “martwa”. To znaczy nie powstały do niej nigdy przepisy wykonawcze i w praktyce nie da się jej zastosować. Posiada też liczne wady i błędy legislacyjne. Istnieje konieczność zastąpienia jej nową. Akt powinien być nowoczesny, praktyczny i przede wszystkim dbający o interesy psychologów jako grupy zawodowej, oraz pozwalający zadbać o dobro klientów/pacjentów.

2. Pod koniec listopada 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o wznowieniu prac nad NOWĄ Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Stało się to w wyniku działań OZZP.

3. Niniejsza ankieta to pierwsze konsultacje środowiskowe, które dają możliwość analizy wyników z uwzględnieniem podziału na poszczególne specjalności psychologii. Dlatego tak ważne jest aby każdy z Państwa się wypowiedział i aby osiągnąć wysoką reprezentatywność we wszystkich branżach psychologii ! Dystrybucja ankiety odbywa się aktywnie i ma na celu dotarcie do jak największej ilości psychologów.

4. Ustawa to akt prawny, będący podstawą i ramą do tworzenia aktów szczegółowych np. rozporządzeń poszczególnych ministerstw. W przypadku naszego zawodu ustawa może regulować kwestie ogólne, takie jak np. kształcenie psychologów, zakres wykonywania zawodu, ochronę prawną tytułu zawodowego, prawo do wykonywania zawodu czy organizacja organu, który ma kontrolować jakość kształcenia i pracy psychologów. Rozporządzenia szczegółowe regulują zazwyczaj szczegółowo kwestie ujęte w ustawie bardzo ogólnie, np. szczegółowe wykazy, kryteria, zasady dotyczące takich kwestii jak jak ścieżki awansu zawodowego, wynagrodzenie i kwalifikacje psychologów z uwzględnieniem specyfiki pracy w danym resorcie. Rozporządzenia można stosunkowo szybko zmienić, wraz ze zmieniającą się rzeczywistością pracy zawodowej. Zmiany w ustawie to proces długotrwały.

Zachęcamy do udziału w badaniu oraz do rozpowszechniania informacji o nim wśród swoich koleżanek i kolegów psychologów. Jest to szansa na wywarcie realnego wpływu na kształt ustawy decydującej o rzeczywistości zawodowej nas wszystkich!

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023