Prieskum názorov

Vážená respondentka, vážený respondent,

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť na vyplnenie krátkeho prieskumu týkajúceho sa niektorých Vašich názorov a vnímania vlastností ľudí a rôznych mediálnych zdelení. Prieskum okrem demografických položiek obsahuje otvorené otázky, na ktoré môžete odpovedať vetami, alebo heslovite - tak ako uvážite. Dôležité je aby, ste uviedli svoje názory a postrehy. V ďaľšej časti budete hodnotiť reklamy na dvojpólovej škále. Medzi reklamami sú aj reklamné videá.

Vyplnenie Vám zaberie len niekoľko minút. Údaje sú anonymné a výsledky budú použité na vedecké účely. Za Vašu účasť ĎAKUJEME,

Riešiteľský tím z FMK UCM

Spustiť dotazník