Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

Vážené dámy, Vážení páni,

Dovoľte mi prosím, požiadať Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka k diplomovej práci - Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory.

Tento výskum je zameraný na zhromažďovanie názorov a informácii odborníkov z praxe získaných na základe vašich empirických skúseností.

Hlavným cieľom práce je zosumarizovať čo možno najväčšie množstvo reflexií od Vás sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ktoré môžu v budúcnosti slúžiť pre potreby zdokonalenia aktuálne nastaveného systému a zlepšiť podmienky výkonu Vašej profesie.

Vopred Vám srdečne Ďakujem

Spustiť dotazník