Dotazník pro chovatele haflingů v ČR

Vážení přátelé, chovatelé haflinga,

chov tohoto plemene zaznamenal v ČR v posledních 5-8 letech výrazný pokrok. Především v kvalitě chovu v souladu s mezinárodními standardy. Zaznamenali jsme řadu úspěchů v propagaci tohoto plemene včetně výsledků na výstavách a sportovních soutěžích v tuzemsku i zahraničí.

Valná hromada našeho svazu, zatím naposledy v měsíci listopadu 2017, se však opakovaně zabývala otázkou, proč se na těchto aktivitách a úspěších pravidelně podílí jen asi třetina naší členské základny.

U některých členů se údajně jako hlavní důvod pasivity objevuje názor, že svazem je výhradě podporován „lehký sportovní“ typ koně a o ostatní prý není zájem. Rádi bychom však tuto zjednodušenou a nesprávnou interpretaci vyvrátili a seznámili Vás s cílem Světového svazu, i nás v ČR, preferovat a propagovat i nadále chov haflinga jako univerzálního a všestranně využitelného koně. Sportovní aktivitu těch chovatelů, kteří k tomu mají podmínky, budeme i nadále podporovat jen jako formu propagace a důkazu schopností haflinga. A s důrazem na podchycení mládeže.

V zájmu dalšího rozšiřování a zkvalitňování chovu haflinga i větší aktivizaci naší členské základny se na Vás obracíme s dotazníkem,na základě jehož vyhodnocení bychom rádi poznali Vaše názory a případně sami korigovali práci a směřování našeho svazu. Můžete uvést i další Vaše vlastní náměty, které by mohly přispět ke zlepšení naší společné práce.

Děkujeme předem za vyplnění dotazníku,

Předsednictvo Českého svazu chovatelů haflinga

Spustit dotazník