Anketa MČ Praha-Dolní Počernice

Vážená paní, vážený pane,

 

dostává se Vám do rukou dotazník, který má nám všem pomoci stanovit priority dalšího rozvoje naší městské části Praha–Dolní Počernice. Touto formou se snažíme oslovit co nejširší okruh občanů a budeme velmi rádi, pokud i Vy přispějete svými názory a podněty. Vaše odpovědi významně napomohou našemu úsilí o zlepšení budoucího stavu městské části.

 

Zdvořile Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku. Věřím, že se nám společným úsilím podaří docílit toho, abychom se v naší městské části vždy cítili dobře a byli na ni právem hrdí.

 

Děkuji Vám za Vaši pomoc a odpovědný přístup.

 

                                    Zbyněk Richter, starosta městské části Praha-Dolní Počernice

Spustit dotazník