Prieskum trhu pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov

Dobrý deň,


sme študentky 5. ročníka Ekonomickej Univerzity a cieľom našej semestrálnej práce je vytvorenie podnikateľského plánu. Zámerom podnikateľského plánu je vytvoriť podmienky pre poskytovanie terénnych sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny. Prostredníctvom tohto dotazníka zisťujeme dopyt po tejto službe.

Venujte prosím 2-3 minútky svojho času vyplneniu nášho dotazníka.

Spustiť dotazník