Powered by

Konkurrens på lika villkor - 15 minuter som kan trygga din framtid som verkstad

Som din branschorganisation vill vi kartlägga hur du upplever din verkstads rätt att kunna konkurrera på en avreglerad servicemarknad.

Ditt svar kommer vi, tillsammans med Sveriges Bildelsgrossisters Förening, att använda i arbetet för en ny konkurrensreglering inom EU som innebär fortsatt konkurrens på lika villkor och valfrihet för konsument efter 1 juni 2023.

Således är ditt svar oerhört viktigt för din framtid.

Svara senast 11 juni. Alla svar behandlas anonymt.

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023