Powered by

KULTÚRA V MESTE BANSKÁ BYSTRICA

Vážená respondentka, vážený respondent,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou prieskumu názorov a potrieb obyvateľov týkajúcich sa kultúry v meste Banská Bystrica. Dotazník je anonymný, výsledky prieskumu budú použité výlučne pre potreby spracovania Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie len niekoľko minút.

Ďakujeme za Váš čas a poskytnuté odpovede.

Mesto Banská Bystrica

#tvormespolu

Spustiť dotazník