rcDMZ beleidsontwikkeling in de regio BEGINSITUATIE

Beste professional in de ouderenzorg,

In het project Regionale Capaciteitsplanning Duurzame Medische Zorg (rcDMZ) wordt toegewerkt naar regionale ramingen van de capaciteit van Specialisten Ouderengeneeskunde én de aanpalende functies, de zorgprofessionals in de SO-functiefamilie. De regionale raming is de opmaat voor het ontwikkelen van regionale beleidsvorming en -uitvoering van duurzame medische zorg voor ouderen (DMZ).

Deze enquête richt zicht op personen uit de ‘SO-functiefamilie’. Tot de SO-functiefamilie behoren de volgende beroepsgroepen:

· Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

· Basisarts (BA)

· Arts in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde (AIOS)

· GZ Psycholoog (GZP)

· Orthopedagoog (OPG)

· Verpleegkundige Complexe Ouderenzorg (VCO)

· Verpleegkundig Specialist (VS)

· Physician Assistant (PA).

Het invullen zal om en nabij 30 minuten van je tijd vragen. Wij danken je bij voorbaat voor het invullen.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023