Plánování síťovacího setkání pro střední školy v Evropském regionu Dunaj-Vltava (ERDV) / Planung eines Vernetzungstreffens für mittlere und höhere Schulen in der Europaregion Donau-Moldau (EDM)

V rámci tématu ERDV Kvalifikace na středních školách plánujeme v r. 2023 uspořádat v Kraji Vysočina síťovací setkání pro SŠ. Na akci by byly představeny možnosti podpory zahraniční spolupráce (př. Dům zahraniční spolupráce, Tandem, FMP Interreg atd.) a best-practice příklady. Také by zde byl prostor pro navázání kontaktů v rámci kulatých stolů. Setkání by probíhalo v odpoledních hodinách od cca 12:00 do 16:00. K dosáhnutí co nejefektivnějších výsledků této akce prosíme o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. / Im Rahmen des EDM-Themas „Qualifizierung an mittleren und höheren Schulen“ planen wir für 2023 ein Vernetzungstreffen für Schulen in der Region Vysočina. Auf der Veranstaltung werden Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten internationaler Zusammenarbeit (z.B. Haus der Auslandskooperation, Tandem, Interreg KPF, usw.) und Best-Practice-Beispiele vorgestellt. Es gäbe auch Raum für die Vernetzung in Gesprächsrunden. Das Treffen würde am Nachmittag von ca. 12:00 bis 16:00 Uhr stattfinden. Um die Veranstaltung so effektiv wie möglich zu gestalten, bitten wir folgenden kurzen Fragebogen auszufüllen.

Spustit dotazník