Ankieta badawcza w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb związanych z procesem rewitalizacji. Badanie prowadzone jest w celu oceny aktualnych oczekiwań mieszkańców Miasta Białegostoku wobec procesu rewitalizacji, planowanego do uruchomienia w procedurze ustawy o rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do opracowania diagnozy uzasadniającej wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście, a także do przygotowania założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Po więcej informacji dotyczących opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białystok na lata 2024-2034" zapraszamy na stronę internetową https://www.bialystok.pl (zakładki - Dla mieszkańców - Więcej - Rewitalizacja).Na zlecenie Miasta Białegostoku realizatorem badania jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR). W przypadku pojawienia się pytań dotyczących zagadnień technicznych wypełniania niniejszej ankiety prosimy kontakt z Violettą Drabik-Franiewską: e-mail: vdrabik-franiewska@irmir.pl, tel. kontaktowy: 604 603 304.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023