Emmausundersøkelsen 2016

Tusen takk for at du tar deg bryet med å hjelpe oss bli bedre!

Dette er en undersøkelse i kjølvannet av Emmauskonferansen 2016 (http://www.emmaus.org/ek2016-religiost-foleri/), der behovet for Emmaus psykologiforening fremover ble tematisert blant psykologistuderende og psykologiarbeidende. Styret ønsker følgelig en kartlegging av hva interessen er for vår organisasjon i studier og arbeidsliv.

Vi har tre generelle formål med kartleggingen

1) Avdekke behovet for Emmaus generelt, særlig ved studiestedene i Oslo, Bergen og Trondheim.

2) Informere og forhøre oss om vår nye organisasjonsstruktur (http://www.emmaus.org/ny-struktur-h16/) presentert på konferansen

3) Kartlegge hvilke ressurser vi har i vårt nettverk for å drive arbeidet fremover sentralt og lokalt

Med ønske om en fremragende vandring mot et nytt år,

Sindre Storvoll

Leder

sindre@emmaus.org

Start Undersøkelsen Nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023