Powered by

Dotazník spokojnosti maloletých prijímateľov sociálnej služby a ich blízkych

Ahoj,

dovoľujeme si Ťa požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby. Týmto dotazníkom mapujeme Tvoju spokojnosť, prípadne nespokojnosť s našou prácou v Centre pomoci človeku Piešťany, v nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu (NSSDR).

Dotazník je anonymný. Pre zachovanie anonymity nám dotazník môžeš vypísať na našej webovej stránke kliknutím na link alebo si dotazník stiahnuť vo formáte Word dokumentu. Vypísaný dotazník nám, prosím, zašli poštou, vhoď do našej poštovej schránky alebo do schránky pre anonymné podnety, ktorá je umiestnená pri vchode do centra. Prosíme o Tvoj subjektívny názor. Všetky postrehy, nápady a pripomienky sú prínosom pre našu prácu a snahu zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Zber dotazníkov bude prebiehať od 01.08. – 30.10.2020 a následne bude vyhodnocovaný. O výsledkoch budeme informovať na našej webovej stránke a na nástenke pre klientov v Centre pomoci človeku Piešťany.

Spustiť dotazník