Powered by

Dopady koronavirové krize na eventový trh

Dobrý den,

jménem celé České eventové asociace Vám chceme poděkovat za Váš zájem podílet se na úkonu, který je v aktuální situaci nezbytný pro pomoc a podporu eventovému odvětví, tedy Vám. Jsme si vědomi citlivosti dat a informací, které jste se rozhodli s námi sdílet, a proto Vás chceme ubezpečit o naprosté diskrétnosti celého výzkumu. Získaná data z vyplněných dotazníků budeme analyzovat. Výsledek analýzy spolu s detailním popisem celé tíživé situace bude prezentován eventové komunitě a zároveň bude sloužit jako prostředek v komunikaci se státními orgány. Věříme, že naše spolupráce přinese větší zájem o naše odvětví stejně tak jako podporu, jež je v současné situaci zapotřebí.

Vyplnění celého dotazníku Vám zabere 10 minut.

Spustit dotazník