Dotazníkový průzkum společensky odpovědného turisty - Hradecko

Hradecko se svou péčí o přírodní a kulturní dědictví a rezidenty snaží být společensky odpovědnou destinací. Z důvodu neustálého zlepšování našich služeb a vytvoření co nejlepšího zážitku pro Vás i do budoucna si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Vaše účast na výzkumu je zcela dobrovolná. Vaše data budou zpracovávána anonymně a uchovávána s plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Vašich odpovědí si velice vážíme. Dotazníkový průzkum je realizován ve spolupráci Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci a DMO Hradecko.Spustit dotazník teď