Nierówności w dostępie do świadczeń medycznych

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Prosimy o poświęcenie około 10 minut czasu na wypełnienie krótkiego kwestionariusza. Zebrane dane posłużą nam do stworzenia raportu dotyczącego nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny. Ankieta skierowana jest do osób dorosłych. W badaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zarówno pacjenci jak i opiekunowie osób chorych.

Jeśli jest Pan/Pani pacjentem chorym przewlekle, a jednocześnie jest opiekunem osoby chorej, istnieje możliwość wypełnienia ankiety dwukrotnie - zarówno jako pacjent i ponownie jako opiekun osoby chorej.

Udzielając odpowiedzi na pytania, prosimy Pana/Panią o opinie oparte tylko na własnych doświadczeniach wynikających z korzystania z usług opieki medycznej w Polsce, nie zaś wynikających z opinii zasłyszanych od innych osób lub pochodzących z mediów.

Partnerem badania jest portal MEDONET.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Fundacja Urszuli Jaworskiej

Ul. Międzynarodowa 61

03-922 Warszawa

email: register@fundacjauj.pl

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023