Powered by

Organisatoriska- och Personalrelaterade fokusområden och utmaningar.

Huvudsyftet med undersökningen är att sprida aktuella kunskaper och insikter kring de organisatoriska och personalrelaterade möjligheter och utmaningar organisationer i Sverige haft under 2022, samt lyfta blicken och undersöka fokus för dessa områden under 2023. 


Undersökningen riktar sig till personer i verksamhetsledande ställning samt personer inom HR/ People and Culture-professionen.


Genom att svara på denna undersökning får du möjlighet att ta del av specifika insikter, trender samt prioriteringar inom organisationsutveckling och people and culture. Både från din bransch och övriga organisationer. 


Undersökningen består av 14 frågor och är helt anonym. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig Mathilda Welin Brook (Mathilda.W.Brook@swedenhrgroup.se).


---


Sweden HR Group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.Genom att delta får företagsledare och representanter från HR möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter för att sedan få återkoppling och insikter från exempelvis branschkollegor.

Starta undersökningen
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023