Powered by

Diagnoza warunków i standardów zatrudnienia psychologów w Polsce

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Psychologowie!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP) serdecznie zaprasza wszystkich psychologów do wzięcia udziału w pierwszym ogólnopolskim badaniu warunków (płacowych, organizacyjnych i fizycznych) naszej pracy w zawodzie. Są to również badania, które dają możliwość analizy wyników z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych specjalności psychologii.

Zachęcamy wszystkich z Państwa do wypełnienia ankiety, niezależnie od tego, czy jesteście Państwo ze swojej sytuacji zawodowej zadowoleni czy nie.

Cel przeprowadzenia ankiety: Zebrane informacje pozwolą nam na przygotowanie raportów, które staną się argumentami w dyskusji nad standardami zatrudnienia i jakości pracy psychologów, a także w budowaniu świadomości społeczeństwa nt. sytuacji zawodowej psychologów.

Twarde, solidne, LICZBOWE dane są też podstawą w negocjacjach w poszczególnych ministerstwach i w opiniowaniu powstających aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń).

Adresaci ankiety: Psychologowie pracujący w zawodzie psychologa i świadczący usługi psychologiczne we wszystkich formach zatrudnienia (również nieodpłatnych) i we wszystkich specjalnościach psychologii. Do wypełnienia zapraszamy również osoby przebywające na urlopach, ale pozostające w stosunku pracy.

Ankieta kierowana jest przede wszystkim do psychologów pracujących w placówkach finansowanych z budżetu państwa i organizacji pozarządowych, ale serdecznie zapraszamy do wypełnienia również osoby pracujące w firmach prywatnych.

Ogólne informacje o ankiecie:

Poniższa ankieta dotyczy różnych obszarów funkcjonowania psychologów w ich miejscach pracy. Wypełnienie całej ankiety zajmuje około 15-60 minut, w zależności od tego ile miejsc pracy ankietowany zdecyduje się opisać. Jest możliwość wypełniania skróconej wersji ankiety – 30 lub 33 pytania. Szczegóły jej konstrukcji oraz instrukcja wypełniania znajduje się na następnej stronie w INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA ANKIETY.

Anonimowość i bezpieczeństwo danych:

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe. Nie zbieramy Państwa danych osobowych, adresów IP ani nie oczekujemy żadnych danych, które mogłyby pozwolić na Państwa identyfikację. Biorąc udział w ankiecie wyrażacie Państwo świadomą zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich odpowiedzi przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, bez możliwości wycofania swojej ankiety z bazy danych (anonimowość nie pozwoli na późniejszą identyfikacją Państwa odpowiedzi, wobec czego nie będzie możliwości ich usunięcia).

Co warto wiedzieć:

1. Niniejsza ankieta to pełna wersja badania dotyczącego warunków pracy psychologów w Polsce (w styczniu 2019 roku OZZP przeprowadziło krótkie badanie dotyczące jedynie finansowego aspektu pracy psychologa i tylko wśród psychologów związanych z ochroną zdrowia).

2. Cennym uzupełnieniem niniejszego badania jest przeprowadzone, również przez OZZP, Badanie przekonań środowiska psychologów na temat Ustawy o zawodzie psychologa.

Ustawa to akt prawny, będący podstawą i ramą do tworzenia aktów szczegółowych, np. rozporządzeń poszczególnych ministerstw. W przypadku naszego zawodu ustawa może regulować kwestie ogólne, takie jak np. zakres wykonywania zawodu i prawo do jego wykonywania, kształcenie psychologów, czy organizacja organu, który ma kontrolować jakość kształcenia i pracy psychologów. Rozporządzenia regulują zazwyczaj szczegółowo kwestie ujęte w ustawie bardzo ogólnie, np. szczegółowe wykazy, kryteria, zasady dotyczące takich kwestii jak ścieżki awansu zawodowego, wynagrodzenie i kwalifikacje psychologów z uwzględnieniem specyfiki pracy w danym resorcie. Dlatego właśnie warto wypełnić obie ankiety, aby kompleksowo zadbać o poprawę naszej sytuacji zawodowej!

Zachęcamy do udziału w badaniu oraz do rozpowszechniania informacji o nim wśród swoich koleżanek i kolegów psychologów. Jest to szansa na rozpoczęcie procesu realnych zmian w naszej rzeczywistości zawodowej!

Z poważaniem,

Zespół Ankiet i Zarząd OZZP

Pytania dotyczące ankiety prosimy kierować na adres: ozzp.badania@ozzp.org.pl

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023