Powered by

DOTAZNÍK pro občany obce Banín

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit jménem obce Banín s žádostí o vyplnění dotazníku. Výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření budou podkladem pro zastupitele, kteří k nim budou moci přihlédnout při rozhodování o dalších otázkách směřování naší obce.  


Dotazník je určen pro občany obce starší 15 let. Prosíme Vás o jeho vyplnění. Zaručujeme Vám anonymitu a diskrétnost při jeho zpracování. O výsledcích šetření budete informováni. 


Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 23.03.2023. Vyplňte on-line přes odkaz na stránkách obce, nebo do tohoto data zašlete na mail: kulturni.vybor@seznam.cz. Vyplněný dotazník také bude osobně vybírat kulturní výbor obce Banín. 


Pokud využijete vyplnění dotazníku online, odešlete dotazník pouze elektronicky, v papírové formě ho nevyplňujte.


S výsledky dotazníkového šetření budete seznámeni na webových stránkách obce. O Vaše názory se budeme samozřejmě zajímat i nadále. 


Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a Váš aktivní přístup při vyplňování dotazníku.


Na Vás záleží, jak se nám bude v naší v obci společně žít ! 

 

Za obec Banín

předsedkyně kulturního výboru

Jana Haklová

Spustit dotazník teď